Privacystatement THDV

THDV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie;
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
THDV gebruikt een relatiebeheersysteem, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd, zoals onze abonnees op De Oogst en/of onze online nieuwsbrieven, ondernemers en bedrijven waar we mee samenwerken, donateurs, medewerkers, kerken, vrijwilligers en mensen die zich hebben opgegeven voor een evenement, wandeling of een actie.

THDV roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de organisatie. Het werk van THDV wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door giften van relaties en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, bladen, cursussen of acties en wanneer u zich aanmeldt als abonnee, donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. THDV maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, abonnement, deelname aan een activiteit of cursus). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of  deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan ons Dienstencentrum:

THDV Dienstencentrum
O.Z. Voorburgwal 241
1012 EZ Amsterdam

T (020)344 63 10
info@thdv.nl

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. THDV is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van THDV: Oudezijds Voorburgwal 241, 1012 EZ Amsterdam. 

E-mail
Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of bladen, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan THDV hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

THDV maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan THDV haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of afmelden bij de administratie van THDV, (020) 344 63 10 of info@thdv.nl 

Contact met donateurs en relaties
THDV informeert haar donateurs en relaties over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van THDV te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website
Voor de website van THDV wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.

Aan een websitebezoeker wordt expliciet om toestemming  gevraagd zodra deze onze site voor de eerste keer opent. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd.

Beveiliging
THDV heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
THDV houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met Geert Westert, onze privacyfunctionaris. Zijn contactgegevens:

THDV
t.a.v. Geert Westert (privacyfunctionaris)
O.Z. Voorburgwal 241
1012 EZ Amsterdam

T (020)344 63 10
info@thdv.nl

Laatste update: april 2018

Terug naar boven

thdv.nl gebruikt cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten verbeteren we thdv.nl. Lees hier meer