ANBI

ANBI

Deze projecten van THDV zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Stichting Tot Heil des Volks 
RSIN/fiscaal nummer: 2564270 | Jaarrekening 2016
Bestuur: Gert Hutten (algemeen directeur) en Arie Seip (financieel directeur) 
Beloningsbeleid: werkzaamheden deels op vrijwillige basis en deels volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

De doelstelling van de (hoofd)stichtingen Tot Heil des Volks/Steun en Beheer Tot Heil des Volks is het bevorderen van evangelisatie in de meest ruime zin, het behartigen van de geestelijke en materiële belangen van allen die door activiteiten worden bereikt alsmede van stichtingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Het werkterrein omvat geheel Nederland. 

Oudezijds Voorburgwal 241 | 1012 EZ Amsterdam | t. (020) 344 63 10 | info@totheildesvolks.nl | www.thdv.nl 

Steun en Beheer Tot Heil des Volks 
RSIN/fiscaal nummer: 811205952 | Jaarrekening 2016
Bestuur: Gert Hutten (algemeen directeur) en Arie Seip (financieel directeur)
Oudezijds Voorburgwal 241 | 1012 EZ Amsterdam | t. (020) 344 63 10 | info@totheildesvolks.nl | www.thdv.nl 

Beloningsbeleid: werkzaamheden deels op vrijwillige basis en deels volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverleningDe doelstelling van de (hoofd)stichtingen Tot Heil des Volks/Steun en Beheer Tot Heil des Volks is het bevorderen van evangelisatie in de meest ruime zin, het behartigen van de geestelijke en materiële belangen van allen die door activiteiten worden bereikt alsmede van stichtingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Het werkterrein omvat geheel Nederland. Voor de beleidsplannen verwijzen wij naar de werkstichtingen.

Stichting Different 
RSIN/fiscaal nummer: 815273393 | Jaarrekening 2016 | Beleidsplan
Bestuur: Gert Hutten (algemeen directeur) en Arie Seip (financieel directeur)
Beloningsbeleid: werkzaamheden deels op vrijwillige basis en deels volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Goudsbloemstraat 38 | 1015 JR Amsterdam | t. (020) 625 67 97 | info@different.nl | www.different.nl 

Different biedt hulp aan mensen met problemen op het gebied van relaties en de ontwikkeling van de seksuele identiteit en geeft voorlichting over thema’s die betrekking hebben op vraagstukken rondom de seksuele identiteit.

Stichting Stads-Evangelisatie (dagopvang AHA) 
RSIN/fiscaal nummer: 808450207 | Jaarrekening 2016Beleidsplan
Bestuur: Gert Hutten (algemeen directeur) en Arie Seip (financieel directeur)
Beloningsbeleid: werkzaamheden deels op vrijwillige basis en deels volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening
Oudezijds Voorburgwal 125 | 1012 EP Amsterdam | t. (020) 627 44 22 | info@aha-dagopvang.nl | www.aha-dagopvang.nl 

De doelstelling van de stichting is het bieden van hulp aan dak- en thuislozen via dagopvang. Het werkterrein omvat Amsterdam. 

Stichting Waypoint Urk 
RSIN/fiscaal nummer: 813244821 
Jaarrekening 2016Beleidsplan
Bestuur: Gert Hutten (algemeen directeur) en Arie Seip (financieel directeur)
Beloningsbeleid: werkzaamheden deels op vrijwillige basis en deels volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening 

De doelstelling van de stichting is hulp bieden aan in hoofdzaak jonge mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken en degenen die op enigerlei wijze bij hen betrokken zijn. Het werkterrein omvat Urk en omgeving. 

De Noord 8 
Postbus 74 
8320 AB Urk 
t. (0527) 69 00 73 
info@waypoint-urk.nl
www.waypoint-urk.nl

Stichting Waypoint Kampen 
RSIN/fiscaal nummer: 823103626 
Jaarrekening 2016Beleidsplan
Bestuur: Gert Hutten (algemeen directeur) en Arie Seip (financieel directeur) 
Beloningsbeleid: werkzaamheden deels op vrijwillige basis en deels volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

De doelstelling van de stichting is hulp bieden aan in hoofdzaak jonge mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken en degenen die op enigerlei wijze bij hen betrokken zijn. Het werkterrein omvat Kampen en omgeving. 

Boven Nieuwstraat 105-1 
8261 HC Kampen 
t. (038) 33 16 660 
info@waypoint-kampen.nl
www.waypoint-kampen.nl

Stichting Scharlaken Koord Nederland 
RSIN/fiscaal nummer: 812925075 
Jaarrekening 2016Beleidsplan
Bestuur: Gert Hutten (algemeen directeur) en Arie Seip (financieel directeur) 
Beloningsbeleid: werkzaamheden deels op vrijwillige basis en deels volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

De doelstelling van de stichting is hulp bieden aan prostituees, (jonge) vrouwen die in de prostitutie dreigen te komen en degenen die op enigerlei wijze bij hen betrokken zijn vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. Het werkterrein omvat geheel Nederland. 

Barndesteeg 25 
1012 BV Amsterdam 
t. (020) 622 68 97 
info@scharlakenkoord.nl
www.scharlakenkoord.nl
 
Stichting De Bewaarschool 
Jaarrekening 2016Beleidsplan 

Bestuur: Gert Hutten (algemeen directeur) en Arie Seip (financieel directeur) 
Beloningsbeleid: werkzaamheden deels op vrijwillige basis en deels volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

De doelstelling van de stichting is het aanbieden van buurtgericht kinderwerk door gezinnen te activeren en buurten te leren netwerken

Oudezijds Voorburgwal 241
1012 EZ Amsterdam
t. (020) 344 63 10
info@debewaarschool.nl
www.debewaarschool.nl

Terug naar boven

thdv.nl gebruikt cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten verbeteren we thdv.nl. Lees hier meer